Спеціальності

Умови вступу

Європейські можливості

Університет

Вартість

Питання

Пошук на сайті

Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу (рівня акредитації). Строк дії сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності) для вищого навчального закладу, що не має статусу національного, становить п’ять років. Рівень акредитації – рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації.
В Україні IV (четвертий) рівень акредитації є найвищим.

 2014 році відповідно до рішення ДАК від 26 квітня 2013 року, протокол № 103 (наказ МОН України від 30.04.2013 № 1480-Л),
ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"
отримав черговий сертифікат про акредитацію – cерія PІ-ІV № 0424850.

Він діє до 1 липня 2018 р.

Сертифікат про акредитацію

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей,
за якими Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
проводить освітню діяльність

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" має безстрокову Ліцензію ВО № 1271-127101 щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти, зареєстровану в реєстрі Єдиної державної електронної бази з питань освіти згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 20-л від 03.02.2017 р

Європейська інтеграція України вимагає від суспільства впровадження європейських норм та правил функціонування основних національних систем, особливо систем управління якістю продукції, робіт та послуг. Головною ж інтегральною характеристикою якості освітніх послуг, що надаються Університетом імені Альфреда Нобеля, є підвищення конкурентоспроможності його випускників в Україні та за її межами. З цією метою в Університеті впроваджено систему управління якістю, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Система управління якістю Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля визнана такою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

Сертифікат "Прірост"
Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам 
стандарту ISO 9001:2008 органу сертифікації “ПРИРОСТ- члену DQS Group”

Однією з найважливіших характеристик Університету є отримання у 2011–2013 р. міжнародних сертифікатів якості DQS-UL Group (Німеччина), IQNet (Швейцарія), китайської та ізраїльської акредитаційних агенцій і українського сертифікату якості Національної агенції акредитації України. Це підтверджує, що система управління Університету відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2008 «Система управління якістю» стосовно надання освітніх послуг, пов’язаних з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії (в тому числі іноземним громадянам) та науково-дослідної діяльності згідно з чинними в Україні нормативними документами.DQS та IQNet
Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам 
стандарту ISO 9001:2008 органу сертифікації “DQS-ULGroup”


IQNet
Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам 
стандарту ISO 9001:2008 міжнародного зразка IQNet


Детальніше

Протягом останніх 10 років в Університеті успішно працює Міжнародна школа бізнесу (IBS-DUEL) за програмою МВА (ibsmba.com), яка була створена внаслідок реорганізації однієї з перших в Україні шкіл – Вищої школи бізнесу (HBS-DUEL). У 2013 та 2015 р.р. школа акредитована Європейською радою з бізнес-освіти (Швейцарія).

У квітні 2016 року Університет пройшов зовнішню оцінку міжнародним акредитаційним агентством ZEvA. Міжнародна акредитація підтверджує, що система ВНЗ по контролю якості ведення навчального процесу може забезпечити досягнення цілій кваліфікації і високий стандарт якостісвоїх навчальних програм, дає можливість вишам сертифікувати їх внутрішні якість і надійність системи надання освітніх послуг. Рішення про акредитацію розповсюджується на всі програми, які вводяться після акредитації и на програми, які вже пройшли внутрішню оцінку якості.

Інформацію про Університет розміщено у Каталозі «Вищі навчальні заклади України» – для навчання з-за кордону та в базі ВНЗ World Higher Education Database, що складається міжнародною асоціацією університетів (IAU). Університет представлено на довідковому сайті wikipedia.org трьома мовами: українською, російською та англійською.

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна 0-800-75-51-57 || +380(98) 7-0000-47 || +380(95) 7-0000-47 || +380(63) 7-0000-47 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ abit@duan.edu.ua