Спеціальності

Умови вступу

Європейські можливості

Університет

Вартість

Питання

Пошук на сайті

ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ЯК ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ТАК І ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

ПРЕСТИЖНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОЛОГІЯ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА"

освітньо-професійна програма (бакалавр)
освітньо-професійна програма (магістр)

Фахівець з прикладної лінгвістики потрібен сьогодні у різних галузях: від розробки новітніх комп’ютерних програм до реклами і РR. Кваліфікація «лінгвіст» (за професійним спрямуванням «Прикладна лінгвістика») дозволяє займатися практичною роботою в галузі комп’ютерної лінгвістики (автоматичний переклад, створення корпусів текстів і пошукових систем, лінгвістичне забезпечення (soft) і т.п.).

Прикладний лінгвіст - одна з найбільш затребуваних професій у сучасному світі активізації ділових та економічних відносин. Особливо важливою характеристикою є професійне володіння іноземними мовами та вміння їх використовування у розробці комп'ютерних програм. Диплом прикладного лінгвіста надає найкращі перспективи в умовах гострої конкуренції на ринку праці. Наші випускники постійно користуються високим попитом з боку роботодавців та мають 100% працевлаштування за фахом.

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (Прикладна лінгвістика) (англійська)

Ступінь "Бакалавр": термін навчання 4 роки (денна форми)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми "Бакалавр з прикладної лінгвістики" - підготовка кадрів, які вільно володіють 2-3 іноземними мовами (перш за все англійською) та використовують ці мови у розробці комп'ютерних програм з навчання іноземних мов та для інших цілей міжнародного співробітництва та спілкування. Це забезпечує конкурентоспроможність на ринку праці як в Україні, так і закордоном.

Освітня програма реалізується кафедрою прикладної лінгвістики та методики викладання іноземних мов

Завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, професор

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

Анотації навчальних дисциплін

Багатостороння підготовка фахівців-філологів за професійним спрямуванням «Прикладна лінгвістика» реалізується за трьома циклами дисциплін:

 1. гуманітарні та соціально-економічні дисципліни;
 2. фундаментальні професійно-орієнтовані дисципліни;
 3. професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни, які у свою чергу складаються циклу дисциплін вибору вищого навчального закладу та циклу дисциплін вільного вибору студента.

Основні дисципліни, які вивчаються

* Практичний курс основної іноземної мови

* Практичний курс другої іноземної мови

* Практика письмового перекладу

* Регулярні вирази та теорія ймовірностей для лінгвістів

* Вступ до соціо та психолінгвістики

* Математична лінгвістика

* Основи програмування

* Вступ до мовознавства

* Основи прикладної лінгвістики

* Інформаційні технології в лінгвістичних дослідженнях

* Стилістика тексту

* Основи структурної лінгвістики та лінгвістичне моделювання

* Історія основної іноземної мови та порівняльна граматика

* Лінгвостатистика

* Мультимедійні формати даних

* Науково-технічний переклад

* Системи машинного перекладу

* Лінгвістичний аналіз тексту

* Автоматизований морфологічний аналіз

* Автоматизований семантичний та синтаксичний аналіз

Структура освітньої програми:

Відповідає Європейській якості освіти, вимогам Болонської декларації та Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

Освітні цілі програми та результати навчання:

Фахівець з прикладної лінгвістики отримує професійні знання та формує професійні вміння, які дозволяють вирішувати такі завдання:

* переклад науково-технічної літератури;

* розробка природно-мовного інтерфейсу та діалогових систем спілкування з комп’ютером;

* створення машинних фондів природних мов;

* розробка електронних словників та термінологічних банків даних;

* удосконалення існуючих та створення нових систем комп’ютерного перекладу;

* комп’ютерне реферування, анотування та індексування науково-технічної документації;

* комп’ютерне ведення тезаурусів та баз даних інформаційно-пошукових систем;

* контент-аналіз текстів масової комунікації;

* розробка баз знань для експертних систем;

* комп’ютерний дизайн текстів.

На них чекають також і такі перспективні напрями діяльності, як автоматизована обробка текстів, удосконалення систем комп’ютерного перекладу, стандартизація галузевих термінологій.

На фахівців з прикладної лінгвістики є попит у найрізноманітніших галузях: від розробки новітніх комп’ютерних програм до реклами і РR.

МИ ПРОПОНУЄМО:

 1. Викладання досвідченими педагогами-науковцями, носіями англійської мови, докторами і кандидатами наук, які мають досвід роботи в провідних закордонних університетах.
 2. Інноваційні методи навчання:

- Проведення рольових та ділових ігор;

- інтерактивне спілкування на заняттях;

- використання інтерактивних засобів під час проведення занять;

- case studies;

- презентації;

- опанування інформаційних систем і технологій в прикладній лінгвістиці шляхом використання найсучасніших програмних продуктів та авторських методик автоматичного, синтаксичного та латентно-семантичного аналізу текстів.

 1. Поглиблене вивчення англійської мови, що дає можливість підготуватися до здачі міжнародних кембриджських екзаменів та тестів IELTS, FCE, CAE з отриманням визнаних у всьому світі міжнародних сертифікатів.

У розпорядженні студентів:

 • сучасні комп'ютерні, мультимедійні та лінгафонні аудиторії з доступом до Інтернет,
 • одна з найкращих в Україні бібліотек,
 • гуртожиток.

Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

На базі повної середньої освіти (11 класів):

Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:

 • Українська мова і література
 • Англійська мова
 • Математика або Історія України.


ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ І ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
НАВЕДЕНІ НА
САЙТІ у розділі умови вступу

Консультації надаються на кафедрі прикладної лінгвістики та методики викладання іноземних мов

за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна (Наб. Леніна), 18, к. 2507.

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри

професор ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

Заступник завідувача

доцент Кабанова Марина Романівна

Тел. (056) 778-56-66

dsec.apling@duan.edu.ua

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18

(056) 370-4-370 (приймальна комісія),

Офіційна сторінка кафедри прикладної лінгвістики та методики викладання іноземних мов

Сайт Університету імені Альфреда Нобеля

www.facebook.com/duan.edu.ua

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна 0-800-75-51-57 || +380(98) 7-0000-47 || +380(95) 7-0000-47 || +380(63) 7-0000-47 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ abit@duan.edu.ua