Спеціальності

Умови вступу

Європейські можливості

Університет

Вартість

Питання

Пошук на сайті

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Код

Назва

Код

Назва

01

Освіта

011

Науки про освіту

Педагогіка вищої школи

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

Переклад (англійська)

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологічне та організаційне консультування

Психологія сім'ї

051

Економіка

Економічна кібернетика: Інформаційний менеджмент

Економіка підприємства

056

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Міжнародний фінансовий менеджмент

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та експертиза в митній справі

Товарознавство і комерційна діяльність

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Бізнес-адміністрування

Управління навчальним закладом

08

Право

081

Право

Право

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

(Соціальна педагогіка)

Соціально-педагогічна діяльність

 

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться за результатами вступних випробувань у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами порядку. 


Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка» (Економіка підприємства та Економічна кібернетика), 052 «Політологія», 053 «Психологія», 292 «Міжнародні економічні відносини», 081 «Право» за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:Строки прийому

Документи для вступу за ступенем магістр

  • заява;
  • диплом бакалавра/спеціаліста (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки);
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна 0-800-75-51-57 || +380(98) 7-0000-47 || +380(95) 7-0000-47 || +380(63) 7-0000-47 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ abit@duan.edu.ua