Спеціальності

Умови вступу

Європейські можливості

Університет

Вартість

Питання

Пошук на сайті

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Код

Назва

Код

Назва

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

Переклад (англійська)

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія: Консультування та реабілітаційна робота

051

Економіка

Економічна кібернетика

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

073

Менеджмент

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

Управління навчальним закладом

08

Право

081

Право

Право

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціально-педагогічна діяльність

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

 

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться за результатами вступних випробувань у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами порядку. 


Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей 05 «Соціальні та поведінкові науки», 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста прийом заяв та документів, фахові випробування, що проводить Університет імені Альфреда Нобеля, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеню магістра проводяться у строки:


Строки прийому

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00

26 липня 2019 р.

Проведення співбесід та вступних іспитів

27-31 липня 2019 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 12 вересня 2019 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

15 вересня 2019 р.

 

 

Документи для вступу за ступенем магістр

  • заява;
  • диплом бакалавра/спеціаліста (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки);
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна 0-800-75-51-57 || +380(98) 7-0000-47 || +380(95) 7-0000-47 || +380(63) 7-0000-47 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ abit@duan.edu.ua