Пошук на сайті

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Форма

навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна

Вечірня

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

+

-

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

+

+

Переклад (англійська)

+

-

Прикладна лінгвістика (англійська)

+

-

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Консультування та реабілітаційна робота

+

+

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

+

+

073

Менеджмент

Менеджмент

+

+

Бізнес-адміністрування

+

-

Управління навчальним закладом

+

-

075

Маркетинг

Маркетинг

+

+

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

+

08

Право

081

Право

Право

+

+

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціально-педагогічна діяльність

+

-

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

+

+

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

+

+

 

Для вступу на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на всі магістерські програми виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (окрім магістерської програми 081 «Право», для вступу на яку цими Правилами передбачено обов'язковість складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) прийом заяв та документів, фахові випробування та вступні випробування з іноземної мови, що проводить Університет імені Альфреда Нобеля, конкурсний відбір та зарахування вступників для здобуття ступеню магістра проводяться у строки:

Етапи вступної кампанії

Денна, вечірня форми здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

І етап –

16 серпня 2022 р.

ІІ етап –

05 жовтня 2022 р.

ІІІ етап –

07 листопада 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап - о 18.00

15 вересня 2022 р.

ІІ етап - о 18.00

23 жовтня 2022 р.

ІІІ етап – о18.00

22 листопада 2022 р.

Проведення фахових вступних випробувань та індивідуальних співбесід з іноземної мови

І етап –

16 до 18 вересня 2022 р.

ІІ етап –

з 24 до 27 жовтня 2022 р. включно

ІІІ етап –

з 23 до 27 листопада 2022 р. включно

Надання рекомендацій до зарахування

І етап - 20 вересня 2022 р.

ІІ етап - о 12.00

28 жовтня 2022 р.

ІІІ етап - о 12.00

28 листопада 2022 р

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап

до 24 вересня 2022 р.

ІІ етап –

29 жовтня 2022 р.

ІІІ етап –

29 листопада 2022 р

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап –

25 вересня 2022 р.

ІІ етап –

31 жовтня 2022 р.

ІІ етап –

30 листопада 2022.


Перелік вступних випробувань для вступу в 2022 році до ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на спеціальності галузей знань:

 

Галузь знань

Назва спеціальності

Перелік вступних випробувань

01

Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

1. Фаховий іспит

03

Гуманітарні науки

035 Філологія: Переклад

1. Фаховий іспит

035 Філологія: Мова та література (англ.)

035 Філологія:Прикладна лінгвістика

12

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

1. Фаховий іспит

23

Соціальна робота

231 Соціальна робота

1. Фаховий іспит

24

Сфера обслуговування

242 Туризм

1. Фаховий іспит

05

Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

1. Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) або Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови*

2. Фаховий іспит зі спеціальності

* Для тих абітурієнтів, які вступають на основі ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

07

Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

08

Право

081 Право

1. Магістерський комплексний тест (МКТ)


Документи для вступу за ступенем магістр

  • заява;
  • диплом спеціаліста/магістра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки;
  • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна 0-800-75-51-57 || +380(98) 7-0000-47 || +380(95) 7-0000-47 || +380(63) 7-0000-47 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ abit@duan.edu.ua