Спеціальності

Умови вступу

Європейські можливості

Університет

Вартість

Питання

Пошук на сайті

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Код

Назва

Код

Назва

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

Переклад (англійська)

Філологія (прикладна лінгвістика)

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Консультування та реабілітаційна робота

051

Економіка

Бізнес-аналітика

Економіка бізнесу та інновацій

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

073

Менеджмент

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

Управління навчальним закладом

08

Право

081

Право

Право

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціально-педагогічна діяльність

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Організація та проведення конкурсного відбору для здобуття ступеня магістр проводиться згідно Правил прийому до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" 2019 року (розділ VII).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за спеціальностями 035 «Філологія», 231 «Соціальна робота», 011 «Освітні, педагогічні науки » прийом заяв та документів, фахові випробування, що проводить Університет імені Альфреда Нобеля, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеню магістра проводяться у строки:


Етапи вступної кампанії

Денна

форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00

26 липня 2019 р.

Проведення співбесід та вступних іспитів

27-30 липня 2019 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 15 серпня

2019 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

до 28 серпня 2019 р.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») та спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Етапи вступної кампанії

05 «Соціальні та поведінкові науки»,

07 «Управління та адміністрування»,

24 «Сфера обслуговування»,

29 «Міжнародні відносини»

081 «Право»

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників для спеціальності 081 «Право»

З 13 травня до 18:00

03 червня 2019 р.

З 13 травня до 18:00 03 червня 2019 р.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

З 13 травня до 31 травня 2019 р.

З 13 травня до 31 травня 2019 р.

Початок прийому заяв та документів

І етап - 10 липня 2019 р.

ІІ етап – 18 вересня

2019 р.

10 липня

2019 р.

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання);

розпочинається 17 червня і закінчується 25 червня 2019 р.

розпочинається 17 червня і закінчується 25 червня 2019 р.

Закінчення прийому документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

І етап - 23 липня 2019 р.

ІІ етап – 25 вересня 2019 р.

23 липня 2019 р.

Основна сесія єдиного вступного іспиту

2 липня 2019 р.

2 липня 2019 р.

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

4 липня 2019 р.

Фахові вступні випробування

(додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне для спеціальності 081 «Право)

І етап - 27-30 липня

2019 р.

ІІ етап – 26-30 вересня 2019 р.

з 05 липня по 26 липня 2019 р.

Надання рекомендацій для зарахування

І етап - 15 серпня 2019 р.

ІІ етап - 5 жовтня 2019 р.

15 серпня 2019 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап до 18 серпня

2019 р.

ІІ етап до 10 жовтня 2019 р.

до 18 серпня

2019 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап до 28 серпня

2019 р.

ІІ етап до 12 жовтня

2019 р.

до 28 серпня

2019 р.

Для вступу на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на всі магістерські програми виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (окрім магістерської програми 081 «Право», для вступу на яку цими Правилами передбачено обов'язковість складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) прийом заяв та документів, фахові випробування та вступні випробування з іноземної мови, що проводить Університет імені Альфреда Нобеля, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеню магістра проводяться у строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів

І етап - 01 липня 2019 р.

ІІ етап – 18 вересня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап о 18.00

26 липня 2019 р.

ІІ етап – 25 вересня 2019 р.

Проведення вступних випробувань

І етап - 27-30 липня 2019 р.

ІІ етап – 26-30 вересня 2019 р.

Надання рекомендацій до зарахування

І етап - 05 серпня 2019 р.

ІІ етап - 5 жовтня 2019 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап - до 15 серпня

2019 р.

ІІ етап до 10 жовтня 2019 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап - до 28 серпня 2019 р.

ІІ етап до 12 жовтня

2019 р.


 Документи для вступу за ступенем магістр

  • заява;
  • диплом бакалавра/спеціаліста (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки);
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна 0-800-75-51-57 || +380(98) 7-0000-47 || +380(95) 7-0000-47 || +380(63) 7-0000-47 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ abit@duan.edu.ua