Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Форма

навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна

Вечірня

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

+

-

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

+

-

Переклад (англійська)

+

+

Прикладна лінгвістика (англійська)

+

-

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка бізнесу

+

+

052

Політологія

Політологія

+

-

053

Психологія

Консультування та реабілітаційна робота

+

+

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

+

+

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

+

+

073

Менеджмент

Менеджмент

+

+

Бізнес-адміністрування

+

-

Управління навчальним закладом

+

-

075

Маркетинг

Маркетинг

+

+

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

+

08

Право

081

Право

Право

+

+

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціально-педагогічна діяльність

+

-

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

+

+

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

+

+


Для вступу на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на всі магістерські програми виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (окрім тих магістерської програми 081 «Право», для вступу на яку цими Правилами передбачено обов'язковість складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) прийом заяв та документів, фахові випробування та вступні випробування з іноземної мови, що проводить Університет імені Альфреда Нобеля, конкурсний відбір та зарахування вступників для здобуття ступеню магістра проводяться у строки:

Етапи вступної кампанії

Денна, вечірня форми

здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

І сесія - 15 липня 2021 р.

ІІ сесія –

04 жовтня 2021 р.

ІІІ сесія –

08 листопада 2021 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І сесія - о 18.00

23 липня 2021 р.

ІІ сесія - о 18.00

18 жовтня 2021 р.

ІІІ сесія – о18.00

17 листопада 2021 р.

Проведення вступних випробувань

І етап - 19-30 липня

2021 р.

ІІ етап - з 21 до 24 жовтня 2021 р. включно

ІІІ етап - з 18 до 21 листопада 2021 р. включно

Надання рекомендацій до зарахування

І етап - 05 серпня 2021 р.

ІІ етап - о 12.00

27 жовтня 2021 р.

ІІІ етап - о 12.00

26 листопада 2021 р

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап до 10 серпня

2021 р.

ІІ етап –

29 жовтня 2021 р.

ІІІ етап –

29 листопада 2021 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап - 12 серпня

2021 р.

ІІ етап –

30 жовтня 2021 р.

ІІ етап –

30 листопада 2021.


Документи для вступу за ступенем магістр

  • заява;
  • диплом спеціаліста/магістра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки;
  • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних