Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Форма

навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна

Вечірня

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

+

-

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

+

-

Переклад (англійська)

+

+

Прикладна лінгвістика (англійська)

+

-

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка бізнесу

+

+

052

Політологія

Політологія

+

-

053

Психологія

Консультування та реабілітаційна робота

+

+

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

+

+

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

+

+

073

Менеджмент

Менеджмент

+

+

Бізнес-адміністрування

+

-

Управління навчальним закладом

+

-

075

Маркетинг

Маркетинг

+

+

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

+

08

Право

081

Право

Право

+

+

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

+

-

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціально-педагогічна діяльність

+

-

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

+

+

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

+

+


Перелік вступних випробувань для вступу в 2022 році
до ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» на основі
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на спеціальності окремих галузей знань:

Галузь знань

Назва спеціальності

Перелік вступних випробувань

03

Гуманітарні науки

035 Філологія: Переклад

1. Фахове вступне випробування

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

035 Філологія: Мова та література (англ.)

035 Філологія: Прикладна лінгвістика

12

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

1. Фахове вступне випробування

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

23

Соціальна робота

231 Соціальна робота

1. Фахове вступне випробування

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

24

Сфера обслуговування

242 Туризм

1. Фахове вступне випробування

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

 

 

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Вступні випробування

Єдиний вступний іспит

Єдине фахове вступне випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка:  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з економіки та міжнародної економіки

Тест загальної навчальної компетентності

052 Політологія

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з політології та міжнародних відносин

Тест загальної навчальної компетентності

053 Психологія:

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з психології та соціології

Тест загальної навчальної компетентності

07

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з обліку та фінансів

Тест загальної навчальної компетентності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з обліку та фінансів

Тест загальної навчальної компетентності

073Менеджмент

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з управління та адміністрування

Тест загальної навчальної компетентності

075 Маркетинг

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з управління та адміністрування

Тест загальної навчальної компетентності

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з управління та адміністрування

Тест загальної навчальної компетентності

08

Право

081 Право

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з права та міжнародного права

Тест загальної навчальної компетентності

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Предметний тест з економіки та міжнародної економіки

Тест загальної навчальної компетентності


Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:

Етапи вступної кампанії

Спеціальності

035 «Філологія», 122 «Компютерні науки», 242 «Туризм», 231 «Соціальна робота»

Всі інші спеціальності

 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників

з 26 квітня до 18:00

17 травня  2022 р.

з 26 квітня до 18:00

17 травня  2022 р.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

З 01 липня 2022 р. до 30 вересня 2022 р.

З 01 липня 2022 р. до 30 вересня 2022 р.

Початок прийому заяв та документів

І сесія - 15 липня 2022 р.

ІІ сесія –

05 жовтня 2022 р.

ІІІ сесія –

07 листопада 2022 р.

І сесія - 15 липня 2022 р.

ІІ сесія –

05 жовтня 2022 р.

ІІІ сесія –

07 листопада 2022 р.

Реєстрація осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

 

з 13 червня до 18:00

до 16 червня 2022 р.

з 13 червня до 18:00

до 16 червня 2022 р.

Закінчення прийому документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

І сесія - о 18.00

22 липня 2022 р.

ІІ сесія - о 18.00

23 жовтня 2022 р.

ІІІ сесія – о18.00

22 листопада 2022 р.

І сесія - о 18.00

22 липня 2022 р.

ІІ сесія - о 18.00

23 жовтня 2022 р.

ІІІ сесія – о18.00

22 листопада 2022 р.

Основна сесія єдиного вступного іспиту

з 20 червня до 02 липня за графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України освіти

з 20 червня до 02 липня за графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України освіти

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

 

з 20 червня до 02 липня за графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України освіти

Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня бакалавра, що вже складали єдиний вступний іспит

І етап - 18-30 липня

2022 р.

ІІ етап - з 24 до 27 жовтня 2022 р. включно

ІІІ етап - з 23 до 27 листопада 2022 р. включно

 

Надання рекомендацій для зарахування

 

І етап - 05 серпня 2022 р.

ІІ етап - о 12.00

28 жовтня 2022 р.

ІІІ етап - о 12.00

28 листопада 2022 р

І етап - 05 серпня 2022 р.

ІІ етап - о 12.00

28 жовтня 2022 р.

ІІІ етап - о 12.00

28 листопада 2022 р

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап до 10 серпня

2022 р.

ІІ етап –

29 жовтня 2022 р.

ІІІ етап –

29 листопада 2022 р

І етап до 10 серпня

2022 р.

ІІ етап –

29 жовтня 2022 р.

ІІІ етап –

29 листопада 2022 р

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап - 12 серпня

2022 р.

ІІ етап –

31 жовтня 2022 р.

ІІ етап –

30 листопада 2022.

І етап - 12 серпня

2022 р.

ІІ етап –

31 жовтня 2022 р.

ІІ етап –

30 листопада 2022.


Документи для вступу за ступенем магістр

  • заява;
  • диплом бакалавра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • екзаменаційний листок з результатами ЄВІ 2020 - 2022 року та ЄФВВ 2022 року;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки )з двох сторін);
  • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних