Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Форма

навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна

Вечірня

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

+

-

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

+

-

Переклад (англійська)

+

+

Прикладна лінгвістика (англійська)

+

-

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Консультування та реабілітаційна робота

+

+

051

Економіка

Економіка бізнесу

+

+

 

 

052

Політологія

Політологія

+

-

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

+

+

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

+

+

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

+

073

Менеджмент

Менеджмент

+

+

Бізнес-адміністрування

+

-

Управління навчальним закладом

+

-

08

Право

081

Право

Право

+

+

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціально-педагогічна діяльність

+

-

24

Туризм

242

Туризм

Туризм

+

-

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

+

+


Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань

03 «Гуманітарні науки», 05 «Соціальні та поведінкові науки»,

07 «Управління та адміністрування», 08 «Право»,

23 «Соціальна робота», 29 «Міжнародні відносини»

Етапи вступної кампанії

Спеціальності( крім спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та

 081 «Право»)

081 «Право»

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників для спеціальності 081 «Право»

з 12 травня до 18:00

 05 червня 2020 р.

з 12 травня до 18:00

 05 червня 2020 р..

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

З 01 серпня 2020 р. до 30 вересня 2020 р.

З 01 серпня 2020 р. до 30 вересня 2020 р.

Початок прийому заяв та документів

І сесія - 05 серпня 2020 р.

ІІ сесія –

07 жовтня 2020 р.

ІІІ сесія –

02 листопада 2020 р

І сесія - 05 серпня 2020 р.

ІІ сесія –

07 жовтня 2020 р.

ІІІ сесія –

02 листопада 2020 р.

Реєстрація осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

з 12 травня до 18:00

 05 червня 2020 р.

з 12 травня до 18:00

 05 червня 2020 р.

Закінчення прийому документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

І сесія - 22 серпня 2020 р.

ІІ сесія - о 18.00

21 жовтня 2020 р.

ІІІ сесія – о18.00

18 листопада 2020 р.

І сесія - 22 серпня 2020 р.

ІІ сесія - о 18.00

21 жовтня 2020 р.

ІІІ сесія – о18.00

18 листопада 2020 р.

Основна сесія єдиного вступного іспиту

01 липня 2020 р.

01 липня 2020 р.

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

03 липня 2020 р.

Фахові вступні випробування

для вступників, що вже складали єдиний вступний іспит (для всіх спеціальностей) та єдине фахове вступне для спеціальності 081 «Право)

І етап - 05-26 серпня

2020 р.

ІІ етап - з 22 до 25 жовтня 2020 р. включно

ІІІ етап - з 19 до 24 листопада 2020 р. включно

І етап з 05 серпня по 26 серпня 2020 р.

ІІ етап - з 22 до 25 жовтня 2020 р. включно

ІІІ етап - з 19 до 24 листопада 2020 р. включно

Надання рекомендацій для зарахування

І етап - 05 вересня 2020 р.

ІІ етап – 29 жовтня 2020 р.

ІІІ етап – 27 листопада 2020 р.

І етап –

05 вересня 2020 р.

ІІ етап –

29 жовтня 2020 р.

ІІІ етап –

27 листопада 2020 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап до 15 вересня

2020 р.

ІІ етап –

26 жовтня 2020 р.

ІІІ етап –

29 листопада 2020 р.

І етап до 15 вересня

2020 р.

ІІ етап –

26 жовтня 2020 р.

ІІІ етап –

29 листопада 2020 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап до 20 вересня

2020 р.

ІІ етап –

30 жовтня 2020 р.

ІІ етап –

30 листопада 2020 р.

І етап до 20 вересня

2020 р.

ІІ етап –

30 жовтня 2020 р.

ІІ етап –

30 листопада 2020 р.


Документи для вступу за ступенем магістр

  • заява;
  • диплом бакалавра/спеціаліста/магістра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • екзаменаційний листок 2020 року ( з результатами ЄВІ та ЄФВВ)
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки;
  • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).