Перелік сертифікатів ЗНО та фахових вступних випробувань
для вступу до ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2021 році

 

 

Галузь знань

Назва спеціальності

Сертифікати ЗНО 2021

03

Гуманітарні науки

035 Філологія: Переклад

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

035 Філологія: Мова та література (англ.)

035 Філологія: Прикладна лінгвістика

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка:

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

052 Політологія

053 Психологія:

07

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

Право

081 Право

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Іноземна мова або Історія України або Математика (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

12

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

23

Соціальна робота

231 Соціальна робота

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

24

Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

242 Туризм

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування


Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста прийом заяв та документів проводиться у строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00

23 липня 2021 р.

Проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів

24-30 липня

2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників

05 серпня 2021 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 28 вересня

2021 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 вересня

2021 р.


Документи для вступу за ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

  • заява;
  • диплом молодшого спеціаліста (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або копія ID-паспорту (з двох сторін);
  • копія витягу та/або довідка про місце реєстрації до ID - паспорта;
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
  • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.