Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у формі фахового вступного випробування, зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови і літератури та Історії Україна або Математики (на вибір).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншими спеціальностями на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у формі фахового вступного випробування та зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови і літератури.

Етапи вступної кампанії

Денна форма

здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00

22 серпня 2019 р.

Проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів

23-30 серпня

2020 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 28 вересня

2020 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 вересня

2020 р.


Документи для вступу за ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

  • заява;
  • диплом молодшого спеціаліста (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року (крім іноземної мови), 2018,2019 та 2020 років;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки);
  • копія витягу до ID - паспорта;
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).