Перелік сертифікатів ЗНО та фахових вступних випробувань для вступу в 2022 році
до ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітньо-професійного ступеня – фахового молодшого бакалавра,
освітнього ступеня – молодшого aакалавра:

 

Галузь знань

Назва спеціальності

Сертифікати ЗНО 2021

03

Гуманітарні науки

035 Філологія: Переклад

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія:

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

07

Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

073Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

Право

081 Право

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Іноземна мова або Історія України або Математика (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія або Географія або Іноземна мова або Історія України або Математика або Фізика або Хімія (ЗНО)

3. Фахове вступне випробування


Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра прийом заяв та документів проводиться у строки:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

І сесія –

14 липня 2022 р.

ІІ сесія –

05 жовтня 2022 р.

ІІІ сесія –

07 листопада 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І сесія- о 18.00

07 серпня 2022 р.

ІІ сесія - о 18.00

25 жовтня 2022 р.

ІІІ сесія – о 18.00

22 листопада 2022 р

Проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів

І етап - з 06 до 09 серпня 2022 р. включно

ІІ етап - з 24 до 27 жовтня 2022 р. включно

ІІІ етап - з 23 до 27 листопада 2022 р. включно

Оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап - о 12.00

23 серпня 2022 р.

ІІ етап - о 12.00

26 жовтня 2022 р.

ІІІ етап - о 12.00

28 листопада 2022 р

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап –

26 серпня 2022 р.

ІІ етап –

29 жовтня 2022 р.

ІІІ етап –

29 листопада 2022 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап –

29 серпня 2022 р.

ІІ етап –

31 жовтня 2022 р.

ІІІ етап –

30 листопада 2022 р.


Документи для вступу за ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

  • заява;
  • диплом (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
  • Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2022 років;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або копія ID-паспорту (з двох сторін);
  • копія витягу та/або довідка про місце реєстрації до ID - паспорта;
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
  • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.