Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

Галузь знань

Спеціальність

Професійне спрямування

Код

Назва

Код

Назва

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Переклад (англійська)

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка бізнесу

053

Психологія

Консультування та корекційно-розвивальна робота

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Інноваційні фінанси: цифрові технології

073

Менеджмент

Менеджмент бізнес-організацій

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

Право

081

Право

Право

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

І сесія –

13 серпня 2020 р.

ІІ сесія –

07 жовтня 2020 р.

ІІІ сесія –

02 листопада 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить університет

І сесія- о 18.00

05 вересня 2020 р.

ІІ сесія - о 18.00

17 жовтня 2020 р.

ІІІ сесія – о18.00

16 листопада 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

І сесія - о 18.00

11 вересня 2020 р.

ІІ сесія - о 18.00

21 жовтня 2020 р.

ІІІ сесія – о18.00

18 листопада 2020 р.

Проведення вступних іспитів

І етап - з 06 до 11 вересня 2020 р. включно

ІІ етап - з 18 до 21 жовтня 2020 р. включно

ІІІ етап - з 19 до 24 листопада 2020 р. включно

Проведення співбесід

І етап - з 06 до 07 вересня 2020 р. включно

ІІ етап - з 18 до 19 жовтня 2020 р. включно

ІІІ етап - з 16 до 18 листопада 2020 р. включно

Оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап - о 12.00

14 вересня 2020 р.

ІІ етап - о 12.00

22 жовтня 2020 р.

ІІІ етап - о 12.00

26 листопада 2020 р

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап –

21 вересня 2020 р.

ІІ етап –

26 жовтня 2020 р.

ІІІ етап –

29 листопада 2020 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І етап –

23 вересня 2019 р.

ІІ етап –

30 жовтня 2020 р.

ІІ етап –

30 листопада 2020 р.


Документи для вступу за ступенем бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

  • заява;
  • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (з додатком);
  • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017(крім іноземної мови), 2018, 2019 та 2020 років;
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки);
  • копія витягу до ID - паспорта;
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.