Пошук на сайті

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Форма

навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна

Вечірня

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

+

-

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

+

-

Переклад (англійська)

+

-

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Консультування та реабілітаційна робота

+

+

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

+

+

Бізнес-адміністрування

+

-

Управління навчальним закладом

+

-

075

Маркетинг

Маркетинг

+

+

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

+

08

Право

081

Право

Право

+

+

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

+

-

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціально-педагогічна діяльність

+

-

24

Сфера обслуговування

242

Туризм і рекреація

Туризм

+

+

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

+

+

 

Перелік вступних випробувань для вступу в 2023 році

до ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» на основі

 здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 на спеціальності галузей знань:

 

Галузь знань

Назва спеціальності

Вступні випробування*

01

Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ):

- тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);

- іноземна мова.

2. Фаховий іспит зі спеціальності

03

Гуманітарні науки

035 Філологія: Переклад

035 Філологія: Мова та література (англ.)

12

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

23

Соціальна робота

231 Соціальна робота

24

Сфера обслуговування

242 Туризм і рекреація

 

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Вступні випробування*

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

05

Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ):

- тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);

- іноземна мова.

Предметний тест з психології та соціології

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Предметний тест з управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

08

Право

081 Право

Предметний тест з права

та міжнародного права

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Предметний тест з економіки та міжнародної економіки

 

* Вступники, які вступають на основі ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста можуть замінити результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на співбесіду з іноземної мовита Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на результати фахового випробування( крім спеціальності 081 «Право»). В такому випадку вступні випробування здаються в університеті.

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра (НРК6) та спеціаліста/магістра (НРК7):

реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ проводяться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

 

Етапи вступної кампанії

Спеціальності

011 «Освітні, педагогічні науки»

035 «Філологія»,

122 «Комп’ютерні науки», 231 «Соціальна робота», 242 «Туризм»

Спеціальності галузей знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»,

07 «Управління та адміністрування»,

08 «Право»,

29 «Міжнародні відносини»

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться

З 17 по 28 липня 2023 р.

З 17 по 28 липня 2023 р.

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається

І сесія –

31 липня 2023 р.

ІІ сесія –

25 вересня 2023 р.

ІІІ сесія –

01 листопада 2023 р.

І сесія –

31 липня 2023 р.

ІІ сесія –

25 вересня 2023 р.

ІІІ сесія –

01 листопада 2023 р.

Закінчення прийому документів для осіб, які вступають на основі НРК7 індивідуальної співбесіди замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ (крім спеціальності 081 «Право»)

І сесія - о 18.00

19 серпня 2023 р.

ІІ сесія - о 18.00

18 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія – о18.00

20 листопада 2023 р

І сесія - о 18.00

19 серпня 2023 р.

ІІ сесія - о 18.00

18 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія – о18.00

20 листопада 2023 р

Закінчення прийому документів

І сесія - о 18.00

21 серпня 2023 р.

ІІ сесія – о 18.00

20 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія – о 18.00

22 листопада 2023 р.

І сесія - о 18.00

21 серпня 2023 р.

ІІ сесія – о 18.00

20 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія – о18.00

22 листопада 2023 р.

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити для осіб, які вступають на основі НРК7 та беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться (крім спеціальності 081 «Право»)

І сесія до 18:00

з 31 липня по 14 серпня 2023 р.

ІІ сесія до 18:00

з 19 по 20 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія до 18:00

з 21 по 22 жовтня 2023 р.

І сесія до 18:00

з 31 липня по 14 серпня 2023 р

ІІ сесія до 18:00

з 19 по 20 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія до 18:00

з 21 по 22 жовтня 2023 р.

Надання рекомендацій для зарахування

І сесія – о 12.00

 30 серпня 2023 р.

ІІ сесія - о 12.00

26 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія - о 12.00

27 листопада 2023 р

І сесія – о 12.00

30 серпня 2023 р.

ІІ сесія - о 12.00

26 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія - о 12.00

27 листопада 2023 р

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І сесія –

28 вересня 2023 р.

ІІ сесія –

29 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія –

29 листопада 2023 р.

І сесія –

28 вересня 2023 р.

ІІ сесія –

29 жовтня 2023 р.

ІІІ сесія –

29 листопада 2023 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І сесія –

30 вересня 2023 р.

ІІ сесія –

31 жовтня 2023 р.

ІІ сесія –

30 листопада 2023 р.

І сесія –

30 вересня 2023 р.

ІІ сесія –

31 жовтня 2023 р.

ІІ сесія –

30 листопада 2023 р.

 

Документи для вступу за ступенем магістр:

  • копія диплому бакалавра/спеціаліста/магістра (з додатком);
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або ID-картки (з двох сторін);
  • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
  • копія довідки про ідентифікаційний код;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
  • копія свідоцтва про шлюб, зміну імені тощо (у разі необхідності)

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна 0-800-75-51-57 || +380(98) 7-0000-47 || +380(95) 7-0000-47 || +380(63) 7-0000-47 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ [email protected]