Пошук на сайті

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання

до ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Форма

навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна

Вечірня

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська). Медіакомінікації у міжнародних відносинах.

+

-

Переклад (англійська)

+

+

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Консультування та реабілітаційна робота

+

+

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

+

+

Бізнес-адміністрування

+

+

075

Маркетинг

Маркетинг

+

+

08

Право

081

Право

Право

+

+

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

+

-

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

+

+

 

Перелік вступних випробувань для вступу в 2024 році

до ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» на основі

 здобутого ступеня вищої освіти бакалавра (НРК6), магістра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (НРК7)

 на спеціальності галузей знань:

Галузь знань

Назва спеціальності

Вступні випробування*

03

Гуманітарні науки

035 Філологія: Переклад

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ):

- тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);

- іноземна мова (англійська, французька, іспанська, німецька).

2. Фаховий іспит зі спеціальності

035 Філологія: Мова та література (англ.)

 

* Вступники, які вступають на основі ступеня магістра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (НРК7) можуть замінити результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на співбесіду з іноземної мови, в такому випадку вступні випробування здаються в університеті.

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Вступні випробування

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

05

Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ):

- тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);

- іноземна мова (англійська, французька, іспанська, німецька).

Предметний тест з психології та соціології або Предметний тест з психології та педагогіки

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Предметний тест з управління та адміністрування

075 Маркетинг

08

Право

081 Право

Предметний тест з права

та міжнародного права

12

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Предметний тест з інформаційних технологій

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Предметний тест з економіки та міжнародної економіки

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 (бакалавр) та НРК7 (спеціаліст/магістр):

  • реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ – з 07 травня по 29 травня 2024 р.
  • реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ розпочинається 01 липня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань.

Етапи вступної кампанії

Спеціальність

035 «Філологія»,

Спеціальності галузей знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»,

07 «Управління та адміністрування»,

08 «Право»,

29 «Міжнародні відносини»

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться

з 17 по 28 липня 2024 р.

З 17 по 28 липня 2024 р.

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається

І сесія –

1серпня 2024 р.

ІІ сесія –

27 вересня 2024 р.

І сесія –

1серпня 2024 р.

ІІ сесія –

27 вересня 2024 р.

Закінчення прийому документів для осіб, які вступають на основі НРК7 індивідуальної співбесіди замість ЄВІ та фахового іспиту на основі НРК6, НРК 7

І сесія - о 18.00

16 серпня 2024 р.

ІІ сесія - о 18.00

23 жовтня 2024 р.

Закінчення прийому документів

І сесія - о 18.00

22 серпня 2024 р.

ІІ сесія – о 18.00

25 жовтня 2024 р.

І сесія - о 18.00

22 серпня 2024 р.

ІІ сесія – о 18.00

25 жовтня 2024 р.

Співбесіди замість ЄВІ, для осіб, які вступають на основі НРК7 та фахові іспити для вступників на основі НРК6, НРК 7 (які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб )

І сесія

з 01 серпня до 18:00 16 серпня 2024 р.

ІІ сесія до 18:00

з 27 вересня по 25 жовтня 2024 р.

Надання рекомендацій для зарахування

І сесія – о 12.00

30 серпня 2024 р.

ІІ сесія - о 12.00

28 жовтня 2024 р.

І сесія – о 12.00

30 серпня 2024 р.

ІІ сесія - о 12.00

28 жовтня 2024 р.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

І сесія –

25 вересня 2024 р.

ІІ сесія –

30 жовтня 2024 р.

І сесія –

25 вересня 2024 р.

ІІ сесія –

30 жовтня 2024 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

І сесія

26 вересня 2024 р.

ІІ сесія

31 жовтня 2024 р.

І сесія

26 вересня 2024 р.

ІІ сесія

31 жовтня 2024 р.

 

Документи для вступу за ступенем магістр:

  • копія диплому бакалавра/спеціаліста/магістра (з додатком);
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або ID-картки (з двох сторін);
  • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
  • копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків ;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
  • копія свідоцтва про шлюб, зміну імені тощо (у разі необхідності)

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна 0-800-75-51-57 || +380(98) 7-0000-47 || +380(95) 7-0000-47 || +380(63) 7-0000-47 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ [email protected]